Veći radovi u periodici i predgovori za tuđa djela

Osim ovih, velikih radova, dvadeset godina objavljuje prikaze na knjige, eseje, prevode i popis tih radova iznosi nekoliko desetina bibliografskih jedinica. Ti su radovi objavljeni u listovima i casopisima od "Glasa", "Puteva", "Zivota", "Izraza", "Republike", "Letopisa Matice srpske", "Polja", "Knjizevnosti", "Dela", "Oka", "Knjizevnih novina", "Knjizevne reči" do listova i casopisa na jezicima naroda i narodnosti SFRJ. Zastupljen u više antologijskih izbora jugoslavenskog i BiH stvaralaštva:

Poezija | Proza | Dramska djela | Prevodi | Izbori | Veći radovi u periodici i predgovori za tuđa djela | Važniji radovi o djelu Ranka Risojevića

© 1999-2006 Ranko Risojević, risco@blic.net
Sva prava zadržana.